جمعه, ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
هشتمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کشور با حضور 1500 نفر از اعضای جامعه کیفیت در سوم بهمن ماه سال جاری برگزار شد        قابل توجه شرکت کنندگان محترم : هرگونه درخواست واریز وجه و ارسال اطلاعات از طریق  پیام کوتاه و ایمیل بدون تماس مستقیم از دبیرخانه و سایت رسمی ، غیرواقعی و جعلی  میباشد.         لطفا در صورت نیاز جهت دریافت فایل های جشنواره از نرم افزارهای سایت استفاده فرمایید.              پیام های کیفیت: باور به کیفیت اعتقاد به کرامت انسان در سازمان است.    کیفیت تبلور اعتقاد به مجموعه خلقت است.          انسان با کیفیت سازمان ها را به تعالی و سرآمدی می رساند.
 
تاریخ  
جمعه, ۱۳۹۹-۰۵-۱۷ ۱۴:۵۸
Today :
Friday, 2020-08-07 14:58
جستجو در سایت  

کلیدواژه :

دریافت نرم افزارهای مورد نیاز  
نحوه گزینش تلاشگران
Print Friendly and PDF
ماده 6: نحوه گزینش تلاشگران
1 فراخوان عمومی طی اطلاعیه ای حاوی معیارها، روش، فرم معرفی نامه و نیز اطاع کتبی به کلیه سازمانهای مرتبط با کیفیت و تعالی یا متقاضی جوایز در سالهای قبل
2 جمع آوری معرفی نامه ها در زمان پیش بینی شده
3 بررسی معرفی نامه ها و اعلام اسامی تلاشگران
4 جمع آوری اظهارنامه و مدارک در زمان پیش بینی شده
5 بررسی و صحه گذاری و امتیاز دهی توسط کمیته ارزیابی
6 ارزیابی مستقل توسط جامعه کیفیت
7 اخذ نظریه های شورای سیاست گذاری
ماده 7: مراحل و نحوه ارزیابی
1 بررسی اظهارنامه تلاشگران توسط هیئت سه نفرة داوری و در صورت نیاز مصاحبه ٪ 40
2 ارزیابی مستقل و مستند و شفاف توسط دست اندرکاران جامعه کیفیت از طریق سایت الکترونیکی جشنواره ٪ 20
3 ارزیابی نهائی شورای سیاستگذاری٪ 40
ارزیابی اولیه
1 معرفی نامه ها از طریق فراخوان عمومی در روزنامه و همچنین سایت دبیرخانه جایزه دریافت می شود.
2 در این فراخوان از کلیه دست اندرکاران جامعه کیفیت خواسته میشود که فرد واجد شرایط و اصلح را با ذکر دلایل توجیهی خود در خصوص معیارهای اعام شده به دبیرخانه معرف ینمایند.
3 بدین ترتیب تعدادی از نامزدهای تلاشگران کیفیت یا بصورت داوطلب و یا معرفی جامعه کیفیت شناسایی م یشوند.
4 تعداد آرائی که هر داوطلب کسب نماید امتیاز وی در این مرحله تلقی می شود. این مرحله از امتیاز دهی ٪ 20 کل امتیاز را به خود اختصاص می دهد.
مرحله دوم - ارزیابی اظهارنامه
1 پس از تعیین تلاشگران، نامه ای رسمی به همراه فرم اظهار نامه برای منتخبین ارسال میگردد که بایستی فرم تکمیل شده را با مدارک لازم در مهلت مقرر به دبیرخانه عود تدهند.
2 متعاقبا اظهارنامه ها و مدارک دریافتی مورد بررسی یک هیئت سه نفره جشنواره قرار خواهد گرفت که حسب نیاز نسبت به برنامه ریزی و برقراری جلسه یا جلساتی با تلاشگران اقدام خواهد گرفت.
-3 امتیازدهی خام به هر یک از عوامل اظهار شده تلاشگران بر اساس نظر هر داور تعیین میشود.
4 امتیاز دهی داوران جلسه، گروهی و با راهبری رئیس هیئت سه نفره انجام میشود.
مرحله سوم - ارزیابی مستقل جامعه کیفیت
1- اسامی و اطلاعات تلاشگران در سایت دبیرخانه جشنواره قرار می گیرند و طی اطلاعی ههایی از کلیه دس تاندرکاران خواسته میشود که تلاشگر یا تلاشگران مورد نظر خود را انتخاب و فرم ارزیابی مربوط را تکمیل و ارزیابی خود را از ایشان نشان دهند.
2 هر ارزیابی کننده میتواند به هر تعداد تلاشگر از میان شخصیت های معرفی شده راانتخاب و ضمن معرفی خود و نوع آشنائی با تلاشگر منتخب خود با ذکر نکات مثبت وی  را مورد ارزیابی قرار دهند.
3 ارزیابی های مستقل در طول مهلت پیش بینی شده جمع آوری و جهت تحلیل و تعیین امتیاز در اختیار هیئت سه نفره نظارت قرار خواهد گرفت.
تلفیق نتایج سه مرحله ارزیابی
1 امتیاز نهائی تلاشگر از 100 محاسبه میشود.
2 امتیاز مراحل دوم 60 و سوم هر یک 40 امتیاز خواهند بود.
3 امتیاز نهائی مرحله اول هر تلاشگر از حاصلضرب تعداد آرای کسب شده در ضریب امتیازگروه در این مرحله محاسبه میشود که این ضریب از حاصل تقسیم 20 بر بالاترین تعداد آرای تلاشگران نهائی در آن گروه بدست آمده است.
4 ارزیابی هیئت داوری نهائی در مرحله دوم که در هر یک از معیارهای خاص برای هرتلاشگر در فرم مربوط لیست شده اند توسط هیئت سه نفره مورد بررسی و محاسبه دقیق و بیطرف قرار گرفته و امتیازدهی میشود.
5 امتیاز نهائی مرحله دوم هر تلاشگر از حاصلضرب امتیاز خام مربوطه در ضریب امتیازگروه در این مرحله محاسبه میشود که این ضریب از حاصل تقسیم 40 بر بالاترین جمع امتیازات خام تلاشگر ارزیابی شده در آن گروه بدس تآمده است.
6 ارزیابی های مستقل در هر گروه به تعدادی که در مورد تلاشگر دریافت شده باشد مشابه مرحله دوم ولی بدون حذف هیچ یک از امتیازات جمع زده میشود.
7 امتیاز نهائی مرحله سوم نیز بر اساس روش مذکور در بند 5 فوق خواهد بود. در این خصوص و نظر به اینکه در فرم تلفیق امتیازات تنها 9 ستون برای این منظور پیش بینی شده است در صورت نیاز ستون اضافی رسم و یا از فرم ضمیمه استفاده خواهد شد.
8 کلیه محاسبات با تقریب بدون اعشار خواهد بود.
9 امتیاز کل هر تلاشگر از جمع امتیازات نهائی دو مرحله بدست می اید که در واقع بصورت درصد کل بیان شده است. امتیاز کل پس از تائید کمیته داوری در شورای سیاستگذاری به تصویب خواهد رسید.
تندیس تلاشگران کیفیت
پوسترجشنواره
پیوندها

آمار سایت
  • افراد آنلاین : ۲
  • بازديدهای امروز : ۳۳
  • کل بازدیدها : ۱۳۶۶۵۹
  • IP شما : 172.31.1.100
تاریخ های مهم
تاریخ ثبت نام اولیه تا 
تاریخ ثبت نام قطعی تا
تاریخ ارسال مدارک تا   
تاریخ شروع ارزیابی 
تاریخ پایان ارزیابی       
زمان برگزاری جشنواره
1398/10/30
1398/7/30
1398/8/30
1398/9/30
1398/10/20
1398/11/3
دبیرخانه جشنواره
دبیرخانه دائمی: تهران- خیابان فلسطین جنوبی- بعد از تقاطع بزرگمهر- بن بست جم- پلاک2- واحد 15
تلفن تماس: 66481545(021) فکس: 66481545(021) 
وب سایت: www.iranfqm.ir
پست الکترونیکی: iranfqm1@gmail.com
محل برگزاری جشنواره
معرفی جشنواره
اين جشواره رهيافت سنجيده اي براي شناسائي، معرفي و قدرداني از خادمان، تلاشگران، اساتيد، پژوهشگران و نوآوران برتر کيفيت در سطح کشور مي باشد. جشنواره تجليل از تلاشگران کيفيت کشور در چارچوب اين آئين نامه همه ساله برگزار مي شود.

طراحی و توسعه توسط آکو